For å hjelpe organisasjoner med å bygge sin resiliens for fremtidens arbeidsverden, gir vi interne HR-fagfolk muligheten til å fylle ut vårt Spørreskjema om resiliens gratis.

Hos Talogy definerer vi resiliens som et individs evne til å tilpasse seg på en positiv måte til press, tilbakeslag, utfordringer og endringer for å oppnå ytelse på toppnivå. Ved å forstå denne kapasiteten, basert på de åtte kjerneområdene i vår resiliensmodell, kan resiliensen utvikles ved å bruke strategier tilpasset hvert av disse åtte områdene.

Etter utfylling av spørreskjemaet vil du få en tilbakemeldingsøkt med en av våre konsulenter og din egen personlige rapport*. Denne rapporten vil gi deg viktig innsikt og kan være et godt første skritt for å forstå din resiliens. Den kan brukes til å veilede og støtte deg til å utvikle sterkere resiliens på jobb i denne nye normalen.

*Tilbudets vilkår og betingelser:

  1. Tilbudet er begrenset til daglige ledere og interne HR-fagfolk (HR-utviklingssjefer, HR-sjefer, HR-direktører, etc.).
  2. Tilbudet er begrenset til én person per organisasjon

Be om prøveversjon