För att hjälpa organisationer att utveckla sin resiliens för framtidens arbetsliv ger vi HR-medarbetare möjlighet att svara på vårt Resilience Questionnaire utan kostnad.

På Talogy definieras resiliens som en individs förmåga att anpassa sig i positiv bemärkelse till påfrestningar, motgångar, utmaningar och förändringar för att lyckas prestera på topp. Genom att förstå den här förmågan, baserat på de åtta huvudområdena i vår resiliensmodell, kan resiliens, dvc motståndskraft, utvecklas genom strategier som är kopplade till vart och ett av dessa områden.

När du har fyllt i frågeformuläret får du en återkopplingssession med en våra konsulter och en egen personlig rapport*. Denna rapport ger viktiga insikter och kan utgöra ett första steg till att förstå din resiliens. Den kan användas för att vägleda och stödja dig att utveckla bättre resiliens på jobbet i det som är det nya normala.

*Allmänna villkor för erbjudande:

  1. Erbjudandet gäller endast ledare och interna HR-anställda (HR-utvecklingschefer, HR-chefer, HR-direktörer, HR-partners osv.)
  2. Erbjudandet gäller endast en person per organisation

Be om en demo