Att anställa rätt talang är en balansakt

På dagens marknad är det viktigt att ha en optimalt effektiv, snabb och rättvis anställningsprocess.

Vår guide innehåller intervjuer med branschexperter som utforskar vad som är viktigt att tänka på vid utformandet av en framgångsrik anställningsstrategi och hur företag kan hitta den rätta balansen genom att implementera bedömningslösningar som kombinerar effektivitet, engagemang, hållbarhet och rättvisa.

Ladda ner vår intervjuguide för att läsa mer om vad som utmärker en utmärkt anställningsprocess. Du får veta vikten av att:

  • Fokusera på det som är viktigt
  • Använda tillförlitlig data
  • Utvärdera om den sökande passar in
  • Mät den sökandes potential
  • Ge lika möjligheter för alla

Varför är en framgångsrik anställningsstrategi så viktig för organisationer just nu?

Att rekrytera på en konkurrensutsatt arbetsmarknad kan vara en verklig utmaning. Det är idag viktigare än någonsin att anställa medarbetare som har rätt kunskap, kompetens, förmåga och motivation som matchar både det specifika jobbet och företagets kultur. För att detta ska ske måste företag skapa en väl avvägd anställningsstrategi som adresserar alla aktuella utmaningar på marknaden.

Talogy_Hiring_GTM_interview_guide_SE_Page_01

Ladda ner intervjuguiden nu