Kokonaisvaltainen näkemys parhaan vaikuttavuuden saavuttamiseksi

Tutkimusten näyttö indikoi vahvaa korrelaatiota tehokkaan johtamisen ja ensiluokkaisen organisaation suorituskyvyn välillä

Johtajan tehokkuus näkyy ympäröivien ihmisten kautta. Organisaation menestys riippuu tehokkaasta johtamisesta. Se, että johtajille tarjotaan mahdollisuus saada palautetta ja näkökulmia esimieheltään, kollegoiltaan ja tiimiltään, auttaa yksilöä ja organisaatiota kehittymään. 360-palaute auttaa johtajia vaalimaan avointa viestintäkulttuuria, jossa arvostetaan luottamusta ja läpinäkyvyyttä, sekä edistetään yhteistyötä.

360LP1

Henkilökohtainen kehitys

70% organisaatioista odottaa johtajien ottavan henkilökohtaisen vastuun omasta kehittymisestään.

Johtamisen kehittämisen onnistuminen on organisaation ja yksilön yhteinen vastuu. Toimivien kehittymissuunnitelmien avulla johtajat voivat ottaa vastuun henkilökohtaisesta kehittymisestään ja saavuttaa täyden potentiaalinsa. Johtajien 360-arviointi tarjoaa johtajille suunniteltuja oivallisuksia mitattavissa olevalla ja mukaansatempaavalla tavalla. Konkreettisen palautteen avulla johtajat voivat seurata edistymistään ja implementoida tiedot käytäntöön, mikä mahdollistaa pysyvän käyttäytymisen muutoksen ja pitkäaikaisen kehittymisen.

Picture1

Ihmislähtöinen johtaminen

90% henkilöstöjohtajista piti empatian ja vastuullisuuden tasapainoa tärkeänä organisaatiolle, ja 40% piti sitä vaikeimpana tasapainoiluna, jonka he kohtaavat johtajana.

Tehokkaat johtajat luovat psykologisesti turvallisen ja yhteistyöhön perustuvan kulttuurin, ja motivoivat samalla tiimiään saavuttamaan tuloksia. Tämän tasapainon saavuttaminen edellyttää tunneälyä, erityisesti silloin, kun johtajat toimivat muutosvaiheessa. Nykypäivän johtajat toimivat nopeatempoisessa, haastavassa ja arvaamattomassa työympäristössä, mikä lisää stressiä ja vaatii yksilöiltä sopeutumiskykyä, luovuutta ja emotionaalista joustavuutta. Talogyn 360 -arviointi lisää johtajien tietoisuutta ja arvostusta niin itseään kuin muita kohtaan. Se auttaa johtajia ymmärtämään omaa vaikuttavuuttaan sekä henkilökohtaisella että ihmissuhdetasolla.

Spot 3.1

Itsetuntemus ja luottamus

Ihmiset, jotka käyttävät vahvuuksiaan joka päivä

  • ilmaisevat 3x todennäköisemmin, että heillä on erinomainen elämänlaatu
  • ovat 6 kertaa todennäköisemmin sitoutuneita työhönsä
  • ovat 8% tuottavampia
  • 15% epätodennäköisemmin irtisanoutuvat työstään

Itsetietoiset johtajat ymmärtävät vahvuutensa ja kehittymisalueensa ja osaavat hyödyntää ja kompensoida niitä taitavasti. Talogyn 360 -johtamisarviointi kannustaa itsereflektioon ja kasvuun oivallusten kautta. 360-arviointi voimaannuttaa johtajia tuomalla näkyväksi henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittymisalueet itsearvioinnin ja muiden näkökulmien kautta, sekä tunnistamalla mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja suurempaan johtajuuteen.

Spot 4.1
Icon_Leading_and_Inspiring

Talogy InView Leadership 360

Kehitä Talogyn Inview Leadership:n avulla kompleksissa maailmassa menestyviä, tulevaisuusorientoituneita johtajia.

Icon_Delegating_and_Empowering

Leadership Climate 360

Tue johtajianne rakentamaan tehokas organisaatiokulttuuri.

Icon_Talent_Development

Inclusive Leadership 360

Auta johtajia ymmärtämään, miltä heidän johdettavanaan oleminen tuntuu ja miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa niihin, joiden kanssa he työskentelevät.

Icon_Feelings_Tracker

Tunneäly 360

Arvioi ja kehitä työntekijöidesi tunneälyä.

Maksimoi johtajapotentiaalinne 360-palauteratkaisujemme avulla.
Ota 360-palaute käyttöön strategisissa osaamisen kehittämisen hankkeissa saadaksesi korvaamattomia oivalluksia ja vauhdittaaksesi kasvua.
LATAA OPPAAMME NYT