Att samarbeta med och utveckla anställda i en värld som blir alltmer VUCA (volatile, uncertain, complex, and ambiguous – volatil, osäker, komplex och tvetydig) är värdefullare än någonsin tidigare.

Ladda ner vår guide för att ta reda på fem sätt att använda 360-graders frågeformulär:
  • Prestationsmöten
  • Kulturförändring
  • Uppföljning från utvecklingscenter
  • Spåra och håll program för hög potential och ledarskap vid liv
  • Coachning
Five progressive ways to use 360 questionaires

Ladda ner nu

Hur man behåller och utvecklar talanger inom organisationer ses som allt viktigare för att förbättra prestation och finansiellt resultat.