Normalt bliver alle medarbejdere instrueret i at følge de samme procedurer mht. personlige værnemidler og adfærd, de får enslydende træning, og bliver ledet ud fra generelle principper om at undgå hændelser. Selvom disse traditionelle elementer er vigtige for sikkerhed og arbejdsmiljø i det hele taget, er de tydeligvis ikke tilstrækkelig til at skabe markante og blivende adfærdsændringer. Hvad skyldes det?

På det personlige plan er vi alle sammen forskellige, og vores personlighedstræk, evner, værdier og oplevelser fører os til se og opfatte situationer forskelligt. Vi ser derfor også sikkerhed og risiko forskelligt.

Hvordan kan ledere forbedre deres medarbejderes sikkerhed på en personlig og holdbar måde?

Med SafetyDNA får ledere indsigt i hver enkelt medarbejders styrker og risikoområder. Dette giver både ledere og medarbejdere mulighed for at forstå deres profil og udarbejde en personlig plan for at reducere risici på arbejdspladsen.

Med fokus på den enkeltes resultat fremmer SafetyDNA adaptiv læring baseret på analyse og med henblik på at skabe en sikkerhedskultur. SafetyDNA kan kombineres med andre løsninger til også at omfatte modstandsdygtighed, mental trivsel og velbefindende.

SafetyDNA tilbyder:

  • En sikkerhedsvurdering, der identificerer styrker og risici for hver medarbejder
  • Onlinetræning med engagerende simuleringer, øvelser og personlig feedback
  • Værktøjer, hjælpemidler og grafiske fremstillinger, der kan tilpasses til dit arbejdsmiljø

Download vores artikel om sikkerhed for at få mere at vide om sammenhængen mellem lederprofiler og hyppigheden af sikkerhedshændelser.

Safety_Leadership_Styles_cover

Download en artikel for at se et eksempel fra virkelighedens verden