Den vanlige tilnærmingen innebærer at alle ansatte får den samme sikkerhetsopplæringen. De tradisjonelle hjørnesteinene i sikkerhetsfaget – opplæring, verneutstyr og interne regler – er fortsatt viktige, men det er tydelig at de ikke strekker til når det gjelder å drive effektiv atferdsendring over tid. Hvorfor er det slik?

På individnivå er vi alle forskjellige. Noen av disse forskjellene, som f.eks. personlighet, ferdigheter, verdier og erfaringer, fører til at vi oppfatter og tilnærmer oss situasjoner på ulike måter. Dette gjelder også i kontekst av sikkerhet, hvor hvert individ har et unikt utgangspunkt – eller sikkerhetsprofil – som gjør at vi tilnærmer oss sikkerhet og risiko på ulike måter.

Hvordan kan ledere bidra til å øke de ansattes sikkerhet på en personlig og bærekraftig måte?

Med SafetyDNA-programmet kan ledere få innsikt i styrker og risikoområder hos hver enkelt arbeider. Slik kan både ledere og ansatte få en forståelse av profilen sin, og lage en plan for å få mer ut av styrker og redusere risiko.

SafetyDNA-programmet fokuserer på individuelle profiler for å fremme adaptiv læring og personlig utvikling, hvor en hevet sikkerhetskultur er det endelige sluttproduktet. Programmet kan kombineres med andre løsninger for å adressere assosierte faktorer som resiliens og psykisk velvære

SafetyDNA-programmet tilbyr:

  • Sikkerhetsevaluering som identifiserer styrker og risikoer hos hver enkelt ansatt
  • Opplæring via nett med engasjerende simuleringer, øvelser og personlig tilpassede tilbakemeldinger
  • Verktøy, hjelpemidler og visuelt innhold som kan tilpasses fullstendig til din arbeidssituasjon

Last ned artikkelen vår om sikkerhet og ledere for å lære mer om sammenhengen mellom sikkerhetsprofiler og risiko.

Safety_Leadership_Styles_cover

Last ned artikkelen for å se et praktisk eksempel

Siden vi innførte SafetyDNA-programmet har vi loggført over 2,1 millioner arbeidstimer uten en eneste meldepliktig skade.

Carla Bachunas, EHS Lead North America
Novelis