Vanligtvis får alla anställda samma säkerhetsutbildning. Traditionella aspekter som utbildning, personlig skyddsutrustning är nödvändiga, men på egen hand räcker de inte för att ge bra och konsekvent beteendeförändring. Varför är det så?

På individnivå har var och en av oss olika drag, förmågor, värden och vissa händelser får oss naturligt att behandla och uppfatta saker på olika sätt. Till följd av detta får vi lite olika perspektiv på säkerhet och risk

Hur kan ledare förbättra sina anställdas säkerhet på ett personligt och hållbart sätt?

Med SafetyDNA-programmet får cheferna insikt om varje medarbetares styrkor och riskområden. Detta gör att ledare och anställda kan förstå sin profil och skapa en plan för att minska arbetsplatsrelaterade risker.

Med fokus på individuella resultat uppmuntrar SafetyDNA-programmet till anpassad inlärning och konsekvensanalys för att skapa en säkerhetskultur och kan kombineras med andra lösningar som även omfattar mentalt välmående.

SafetyDNA-programmet erbjuder:

  • Säkerhetsbedömning som identifierar styrkor och risker för varje anställd
  • Onlineutbildning med engagerande simulationer, övningar och personlig feedback
  • Verktyg, hjälpmedel och visuellt material som kan anpassas helt till din arbetsmiljö

Ladda ner vår artikel om säkerhet för ledare för att lära dig mer om sambandet mellan säkerhetsledarskapsprofiler och säkerhetsincidenter.

Safety_Leadership_Styles_cover

Ladda ner artikeln för att se ett verkligt exempel

Sedan vi startade programmet har vi genomfört 2,1 miljoner arbetstimmar utan någon registrerad skada.

Carla Bachunas, EHS Lead North America
Novelis