Yleensä kaikki työntekijät saavat saman turvallisuuskoulutuksen. Perinteiset turvallisuuden tukipilarit kuten koulutus, henkilösuojaimet ja turvallisuusmääräykset ovat elintärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä tuottamaan tarpeeksi voimakasta ja pysyvää muutosta toiminnassa. Miksi näin on?

Meistä jokainen on yksilötasolla ainutlaatuinen, ja persoonallisuutemme, ominaispiirteemme, kykymme, arvomme sekä kokemuksemme saavat meidät käsittelemään ja havainnoimaan asioita eri tavoin. Tästä johtuen jokainen meistä näkee turvallisuuden ja riskit hieman eri tavoin.

Miten johtajat voivat edesauttaa työntekijöidensä turvallisuuden kehittymistä henkilöläheisellä ja kestävällä tavalla?

SafetyDNA-ohjelman avulla johtajat voivat oivaltaa jokaisen työntekijän vahvuudet ja riskialueet. Ohjelman avulla sekä johtajat että työntekijät oppivat ymmärtämään omaa profiiliaan ja voivat luoda suunnitelman työturvallisuusriskien vähentämiseksi.

SafetyDNA-ohjelma keskittyy yksilöllisiin tuloksiin, ja kannustaa mukautuvaan oppimiseen ja jatkuvaan analyysiin, jonka avulla turvallisuuskulttuuria kehitetään, ja se voidaan yhdistää muihin ratkaisuihin, jotka edistävät palautumiskykyä ja henkistä hyvinvointia.

SafetyDNA-ohjelma tarjoaa:

  • Turvallisuusarvion, joka kartoittaa kunkin työntekijän vahvuudet ja riskitekijät

Lataa artikkelimme johtajien turvallisuudesta saadaksesi lisätietoa turvallisuusjohtajuusprofiilien ja vaaratilanteiden korrelaatiosta.

Safety_Leadership_Styles_cover

Lataa artikkeli (englanniksi), jossa esimerkki SafetyDNA-ohjelman toteutuksesta

Aloitettuamme ohjelman olemme onnistuneet pääsemään 2,1 miljoonaan henkilötyötuntiin ilman kirjattavia henkilövahinkoja.

Carla Bachunas, Pohjois-Amerikan EHS-johtaja
Novelis