Att hitta talanger kan vara svårt.

Den intensiva globala konkurrensen om personal med rätt kompetens kräver att organisationer utformar bättre och smidigare rekryteringsprocesser.Ladda ner vår rådgivningsguide för att förstå hur man kan skapa en bättre rekryteringsprocess till år 2022.

Guiden innehåller information om:

  • Hur man verkligen behandlar personalrekrytering som en ömsesidig process
  • Vad de nya förväntningarna är på talangrekrytering och rekryterare
  • Hur man maximerar processen och effektiviteten 
  • Varför är en bra rekryteringsupplevelse så viktig för organisationer just nu?

Forskning har visat att 83 % av sökanden tycker att en negativ rekryteringsupplevelse skadar deras bild av organisationen. Med de nuvarande marknadsvillkoren för kandidater har organisationer inte råd att ha något annat än en optimal rekryteringsprocess. Vår rådgivningsguide visar några av de faktorer som är avgörande för att förbättra effektiviteten, ändamålsenligheten och den sökandes upplevelse.

 

Improve Hiring Efficiency cover

Ladda ner vår rådgivningsguide