I takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig, vil der komme endnu større fokus på ledernes roller og kompetencer. Hvordan udvikler I ledere, der kan tiltrække og fastholde talenter i den nye virkelighed?

For at skabe indsigt og give nogle konkrete svar, gennemførte vi i 2021 en omfattende undersøgelse blandt 1077 medarbejdere, 828 ledere og 35 HR ledere i 34 lande.

Hent rapporten og få indsigt i 4 væsentlige ledelsestemaer:

  • Ledelse og påvirkning af organisationens resultater
  • Ledelse og medarbejdernes trivsel
  • Erfaringer med ledelse under pandemien
  • Ledelse i fremtiden - kritiske udfordringer og svar
cover-den-leading-in-the-future-world-of-work

Hent rapporten