I takt med att arbetslivet utvecklas fortsätter även ledarnas roll och egenskaper att diskuteras och omprövas. Hur utvecklar du ledare för att attrahera och bibehålla talang i det nya arbetslivet?

Under 2021 frågade vi 1077 anställda, 828 ledare och 35 HR-chefer i 34 länder för att få ett heltäckande och balanserat ledarskapsperspektiv från medarbetarna, ledarna och organisationen.

Ladda ner vår forskningsrapport och utforska våra insikter inom fyra kritiska teman:

  • Ledarskapets inverkan på organisationens prestation
  • Ledarskapets inverkan på medarbetarupplevelse
  • Lärdomar gällande ledarskap från pandemin
  • Framtidens ledarskap - kritiska utmaningar och lösningar
cover-swe-leading-in-the-future-world-of-work

Ladda ner rapport