Resilienssin rakentamisen vaikutus

Neljäs teollinen vallankumous ja pandemia ovat tehneet muutoksesta pysyvää ja jatkuvaa. Lisääntyneen stressin, työuupumuksen ja huononneen hyvinvoinnin kaltaiset ongelmat ovat yleistymässä, minkä takia organisaation resilienssi on kiistattoman tärkeää. Kaikesta huolimatta muutokset avaavat myös runsaasti mahdollisuuksia.

Jotta nykytilanteessa voi selvitä ja kehittyä, johtajien on rakennettava resilienssiä, jonka avulla muutoksiin voidaan vastata hyvin ja vastoinkäymisistä voidaan palautua. Kun he oppivat tämän, he vaikuttavat suoraan tiimiensä resilienssiin, koska resilientin organisaation tärkein osatekijä on sen resilientit työntekijät. On todettu, että hyvin resilientit työntekijät ovat 47 % sitoutuneempia työhönsä, 43 % tuottavampia ja pysyvät kaksi kertaa todennäköisemmin nykyisessä organisaatiossaan.

Lataa white paper -julkaisumme ja tutustu seuraaviin aiheisiin:

  • Mitä resilienssi on

  • Miten resilienssi vaikuttaa organisaatioihin

  • Kahdeksan tärkeintä resilienssin kehittämisstrategiaa

  • Miten yhdistää henkilökohtainen resilienssi organisaation resilienssiin

Katso tallenne webinaaristamme Enhancing resilience - the key to navigating in an unknown future.

Building-resilient-Organisations

Lataa white paper -julkaisu (englanniksi)

Ärsykkeen ja reaktion väliin jää tilaa. Tuossa tilassa meillä on valta valita, miten reagoimme. Tuossa reaktiossa piilee kasvumme ja vapautemme.

Viktor E. Frankl