De impact van veerkracht

De vierde Industriële Revolutie en de coronacrisis stellen ons voor constante en meedogenloze veranderingen. Dat creëert kansen, maar zorgt ook dat problemen als stress, burn-out en een slechte geestelijke gezondheid toenemen, uitdagingen die het onmiskenbare belang van organisatorische veerkracht onderstrepen.

Om in deze veranderende situatie overeind te blijven en te kunnen floreren is het voor leiders van essentieel belang om aan hun veerkracht te werken, zodat ze goed op veranderingen en tegenslagen kunnen reageren. Leiders die veerkrachtig leren zijn, hebben daarmee directe impact op de veerkracht van hun team. Belangrijk, want het meest cruciale ingrediënt voor een veerkrachtige organisatie is veerkrachtige mensen. Uit onderzoek blijkt dat zeer veerkrachtige werknemers 43% productiever zijn, 47% meer betrokken bij hun werk en twee keer zo waarschijnlijk bij hun huidige werkgever blijven.

Download onze whitepaper om erachter te komen:

  • Wat veerkracht is

  • Hoe veerkracht invloed heeft op organisaties

  • Wat de acht kernfactoren zijn bij het ontwikkelen van veerkracht

  • Hoe individuele veerkracht en organisatorische veerkracht zich tot elkaar verhouden

Klaar voor de toekomst door te bouwen aan een veerkrachtige organisatie

Download de whitepaper

Tussen stimulus en reactie is er een ruimte. In die ruimte is onze kracht om onze reactie te kiezen. In ons antwoord ligt onze groei en onze vrijheid.

Viktor E. Frankl