Effekten av att skapa resiliens, dvs motståndskraft

Till följd av både den fjärde industriella revolutionen och pandemin pågår numera ständiga och obevekliga förändringar. Trots att problem som till exempel ökad stress, utbrändhet och lägre välbefinnande ökar, vilket visar klart hur viktigt organisatorisk återhämtningsförmåga är, finns det stora möjligheter som förändring främjar.

För att överleva och utvecklas är det viktigt att ledare utvecklar sin resiliens, dvs sin motståndskraft, så att de kan svara bra på förändringar och komma igen efter motgångar. När de lär sig detta påverkar de direkt resiliensen hos sina medarbetare eftersom en organisation med god resiliens bygger på människor med god resiliens. Undersökningar visar att anställda med mycket god resiliens är 47 % mer engagerade, 43 % mer produktiva och det är dubbelt så troligt att de stannar kvar i sin nuvarande organisation.

Ladda ner vårt whitepaper för att få veta:

  • Vad resiliens, dvs motståndskraft, är

  • Hur resiliensen påverkar organisationer?

  • De åtta viktigaste strategierna för utveckling av resiliens

  • Hur man kopplar individuell resiliens till organisatorisk resiliens

Titta på inspelningen av vårt webinar Enhancing resilience - the key to navigating in an unknown future

Building-resilient-Organisations

Ladda ner whitepaper

Mellan stimulus och respons finns ett utrymme. I detta utrymme finns vår makt att välja vår respons. I vår respons ligger vår utveckling och vår frihet.

Viktor E. Frankl