Virkningen av å bygge resiliens

Som et resultat av både den fjerde industrielle revolusjonen og pandemien er endringene nå konstante og nådeløse. Til tross for at problemer som økt stress, utbrenthet og lavere velvære øker, noe som understreker den ubestridelige betydningen av organisasjoners resiliens, gir endringene store muligheter.

For å overleve og utvikle seg nå, er det viktig for ledere å bygge sin resiliens for å kunne respondere bra på endringer og komme seg etter tilbakeslag. Når de lærer dette, påvirker de resiliensen til teamene sine direkte, siden den mest kritiske ingrediensen for en resilient organisasjon er dens resiliente folk. Det har vist seg at svært resiliente ansatte er 47 % mer engasjert på jobben, 43 % mer produktive og at de har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli i sin nåværende organisasjon.

Last ned vårt whitepaper nå for å lese:

  • Hva er resiliens

  • Hvordan påvirker resiliens organisasjoner

  • De åtte nøkkelstrategiene for utvikling av resiliens

  • Hvordan koble individuell resiliens til organisatorisk resiliens

Building-resilient-Organisations

Last ned whitepaper

Mellom stimulus og respons er det et rom. I det rommet ligger vår makt til å velge vår respons. I vår respons ligger vår vekst og vår frihet.

Viktor E. Frankl