Många organisationer använder 360-frågeformulär för att bidra till årliga utvecklingsprogram, men fördelarna med denna kraftfulla feedbacklösning sträcker sig långt utöver detta.

I denna guide utforskar vi fem strategiska talangprocesser som gynnas av 360-graders feedback:

  • Hur du visar ROI för din ledarskapscoachning
  • Hur du skapar självmedvetenhet hos personer med hög potential kring utveckling 
  • Gör utvecklingsbedömningar användbara
  • Hur du använder ett brett perspektiv vid successionsplanering
  • Hur du driver kulturell förändring

Ladda ner guiden för att läsa mer.

optimize_projects_with_360_feedback_InView_Cover_UK

Ladda ner guiden

We don't at all actively seek other assessments that would replace this because of how happy we are with it. Talogy is our main form of assessment.

John Doe, Chief Technology Officer
Big Y