Sådan kan robusthed modvirke udbrændthed blandt medarbejdere

Find ud af, hvorfor udbrændthed er noget, både arbejdsgivere og medarbejdere bør være opmærksomme på, og hvordan robusthed kan bekæmpe det.

Icon_Stress

Hvad er udbrændthed på arbejdspladsen?

Udbrændthed er følelsen af mental, følelsesmæssig og muligvis endda fysisk træthed forårsaget af overdrevet arbejdsrelateret pres. Dette medfører tab af præstation og engagement. I de værste tilfælde er medarbejderen ikke længere i stand til at udføre sit arbejde, og vil være sygemeldt i en kortere eller længere periode.

TM_Icon_Resilience_2C_RGB

Hvad er medarbejderrobusthed?

Robusthed er en persons evne til at tilpasse sig positivt til pres, tilbageslag, udfordringer og forandring, så vedkommende kan fastholde sin præstation. Robusthed gør medarbejdere i stand til at konfrontere de udfordringer, der kan føre til udbrændthed, i stedet for at bukke under for stress.

background-why Gray gradient background

Hvorfor er antallet af udbrændte steget?

I 2021 angav 44 % af medarbejdere, at de var mere udbrændte end året før, og at problemet er blevet forværret.De seneste par år har for mange medarbejdere medført helt ukendte udfordringer og forandringer, som kan medvirke til udbrændthed. Nogle af de primære stressfaktorer er:

DISTANCEARBEJDE
TEKNOLOGI
ARBEJDSBYRDE
Close
Icon showing a person working on a laptop

DISTANCEARBEJDE

Pandemien har tvunget mange medarbejdere til at ændre deres arbejdsmetoder og -miljø. Det forventes, at denne tendens fortsætter, og at der i de vestlige lande vil være 4-5 gange mere distancearbejde i forhold til før pandemien.

Close
Icon of a hand holding a box with a gear in it

TEKNOLOGI

Brugen af teknologi på arbejdet er steget eksplosivt, både på og uden for arbejdspladsen. Folk, der arbejder hjemmefra, påpeger, at deres største udfordring er, at de ikke kan koble helt fra efter arbejde.

Close
Clipboard with a checked off list

ARBEJDSBYRDE

Det pressede arbejdsmarked har gjort, at mange medarbejdere arbejder i afdelinger med personalemangel, hvorfor over halvdelen af alle medarbejdere må påtage sig meget mere arbejde og ansvar.

Man in a buttoned shirt Gray gradient background

Hvordan kan medarbejdere udvikle robusthed?

Robusthed er en evne, som medarbejdere kan forbedre, navnlig med hjælp fra deres arbejdsgiver. Virksomhederne bør forsøge at udstyre deres ansatte – og det begynder med lederne – med den viden og de færdigheder, der skal til for at klare arbejdspres og konfrontere udfordringer direkte. Udvikling af robusthed omfatter tre primære trin:

VIDEN
INDSIGT
HANDLING
Close
Icon of a brain

VIDEN

Medarbejderne skal forstå, hvad robusthed er, og hvordan de dermed kan undgå eller overvinde udbrændthed.

Close
Icon of binoculars

INDSIGT

Medarbejderne skal have indsigt i deres egne robusthedsniveauer, herunder deres styrker og svagheder.

Close
Icon of a rocketship

HANDLING

Denne viden og indsigt skal føre til handling. Med hjælp fra deres arbejdsgiver kan medarbejdere få styrken og selvtilliden til at opbygge deres robusthed ved hjælp af de otte strategier nedenfor.

Woman wearing a buttoned shirt and a suit jacket Gray gradient background

Hvilke strategier understøtter en robust medarbejder?

Medarbejdere kan blive mere robuste ved at fokusere på følgende færdigheder og mindsets:

TROEN PÅ SIG SELV
OPTIMISME
MÅLBEVIDST RETNING
TILPASNINGSEVNE
OPFINDSOMHED
INDSTILLING OVER FOR UDFORDRING
EMOTIONEL REGULERING
AT SØGE STØTTE
Close
Icon of a hand holding three people

TROEN PÅ SIG SELV

Medarbejderne skal tro på deres egen evne til at håndtere problemer og forhindringer i stedet for at føle sig som et offer for omstændighederne.

Close
Icon of a hand giving a thumbs up

OPTIMISME

Et optimistisk perspektiv hjælper medarbejderne med at forblive positive og tro på, at tilbageslag er midlertidige, og at svære omstændigheder helt sikkert vil blive bedre.

Close
Icon of two arrows crossing

MÅLBEVIDST RETNING

Medarbejderne bør have klare mål, som de er engagerede i at opnå. Dette giver dem en sund følelse af mening og giver perspektiv.

Close
Icon of four arrows pointing to the corners of a box

TILPASNINGSEVNE

Når omstændighederne forandrer sig, må adfærden og tilgangsmåden følge trop. Når de støder på forandringer, skal medarbejderne blive ved med at være fleksible for at kunne bevæge sig fremad.

Close
Icon of a magnifying glass looking at a document

OPFINDSOMHED

Når medarbejderne støder på et problem, skal de være parat til at finde løsninger og tro på, at de selv er i stand til at finde disse løsninger.

Close
Icon of an arrow showing the way out of a maze

INDSTILLING OVER FOR UDFORDRING

I stedet for at se udfordringer som noget negativt skal medarbejderne fokusere på de muligheder for at udvikle sig selv og deres evner, som udfordringer altid indebærer.

Close
Icon of a heart

EMOTIONEL REGULERING

Medarbejderne er bedre til at håndtere meget pressede situationer og undgå udbrændthed, når de kan bevare roen og kontrollere deres følelser i stedet for at blive ofre for presset.

Close
Icon of a handshake

AT SØGE STØTTE

Medarbejderne skal føle, at de ikke er alene om tingene, og skal uden besvær kunne bede andre om hjælp, når de har brug for det i håndteringen af svære situationer.

Hvordan kan arbejdsgivere opnå indsigt i deres medarbejderes robusthed?

Arbejdsgivere kan kun iværksætte effektive indgreb, når de ved, på hvilke områder de ansatte mangler robusthedsfærdigheder. Talogys Robusthedsprofil er et nemt værktøj, der kan belyse netop dette og skabe en åben dialog om robusthed på arbejdspladsen.

Hvordan kan arbejdsgivere hjælpe medarbejdere med at overvinde udbrændthed igennem robusthed?

Arbejdsgivere kan bidrage aktivt til at hjælpe deres medarbejdere med at udvikle robusthed og overvinde udbrændthed. Af nyttige indgreb kan nævnes 1:1-coaching, gruppeworkshops og trivselsprogrammer.

Arbejdsgivere kan også sætte mere fokus på robusthed i deres jobsamtaler for at finde ud af, hvor medarbejderne står, og hvor de måske får brug for støtte hen ad vejen.

Opbyg en robust arbejdsstyrke med Robusthedsprofilen
Robuste medarbejdere er nøglen til succes i disse tiders arbejdsliv, der er i konstant forandring. Talogys Robusthedsprofil er et værdifuldt værktøj, som virksomheder kan anvende til at kortlægge og håndtere de områder, der kan lede til udbrændthed.
Kontakt os for at høre mere om, hvordan I opbygger robusthed i jeres organisation