Hoe voorkom je een burn-out bij medewerkers door middel van veerkracht

Leer waarom burn-out een probleem is dat de aandacht van werkgevers en medewerkers verdient en hoe veerkracht het antwoord is om dit probleem te bestrijden.

Icon_Stress

Wat is burn-out onder medewerkers?

Een burn-out bij medewerkers is het gevoel van mentale, emotionele en mogelijk zelfs fysieke vermoeidheid als gevolg van overmatige werkgerelateerde stress. Dit leidt tot een afname van de prestaties en betrokkenheid van de medewerker. In het ergste geval is het mogelijk dat medewerkers hun werk niet meer kunnen doen waardoor ze lange tijd afwezig zijn.

TM_Icon_Resilience_2C_RGB

Wat is veerkracht van medewerkers?

Veerkracht is de capaciteit van medewerkers om zich positief op te stellen ten opzichte van druk, tegenslagen, uitdagingen en veranderingen. Hierdoor kunnen zij optimaal functioneren. Veerkracht helpt medewerkers het hoofd te bieden aan uitdagingen die tot een burn-out leiden in plaats van gebukt te gaan onder stress.

background-why Gray gradient background

Waarom raken steeds meer mensen in een burn-out?

In 2021 gaf 44 procent van de medewerkers aan dat ze meer opgebrand waren dan het jaar ervoor, en het probleem blijft toenemen. De afgelopen jaren hebben veel medewerkers te maken gehad met unieke uitdagingen en veranderingen die kunnen bijdragen aan een burn-out. Enkele belangrijke stressoren zijn:

WERKEN OP AFSTAND
TECHNOLOGIE
WERKLAST
Close
Icon showing a person working on a laptop

WERKEN OP AFSTAND

Werken op afstand: de pandemie dwong veel medewerkers om hun werkmethodes en -omgeving te veranderen. Naar verwachting zal deze trend doorzetten waardoor er 4 à 5 keer meer op afstand zal worden gewerkt dan vóór de pandemie.

Close
Icon of a hand holding a box with a gear in it

TECHNOLOGIE

Het gebruik van werkplektechnologie is sterk omhoog geschoten, zowel op kantoor als daarbuiten. Medewerkers die van huis uit werken noemen niet los kunnen komen van het werk als hun grootste probleem.

Close
Clipboard with a checked off list

WERKLAST

De ‘Great Resignation’ (massale ontslagaanvraag) heeft ervoor gezorgd dat veel medewerkers op onderbezette afdelingen moeten werken. Door dit gebrek aan collega’s heeft meer dan de helft van medewerkers meer werk en verantwoordelijkheden op zich genomen.

Man in a buttoned shirt Gray gradient background

Hoe kan je veerkracht onder medewerkers ontwikkelen?

Veerkracht is iets dat medewerkers kunnen ontwikkelen, vooral met hulp van hun werkgevers. Bedrijven moeten ernaar streven hun mensen - te beginnen met hun leiders - de handvatten te geven om stress en uitdagingen op het werk  met een positieve houding aan te kunnen gaan. Er zijn drie belangrijke stappen om veerkracht te ontwikkelen:

KENNIS
INZICHT
ACTIE
Close
Icon of a brain

KENNIS

Medewerkers moeten begrijpen wat veerkracht is en hoe het hen kan helpen burn-out te voorkomen of ervan te herstellen.

Close
Icon of binoculars

INZICHT

Medewerkers hebben inzicht nodig in de staat van hun veerkracht, inclusief hun sterke en zwakke punten.

Close
Icon of a rocketship

ACTIE

Deze kennis en inzichten kunnen vervolgens tot actie leiden. Met de steun van hun werkgevers kunnen medewerkers in staat worden gesteld om hun veerkracht op te bouwen door middel van de acht strategieën hieronder.

Woman wearing a buttoned shirt and a suit jacket Gray gradient background

Welke strategieën helpen medewerkers met hun veerkracht?

Medewerkers kunnen veerkrachtiger worden door de volgende vaardigheden te ontwikkelen:

ZELFVERTROUWEN
OPTIMISME
DOELGERICHTHEID
AANPASSINGSVERMOGEN
VINDINGRIJKHEID
FOCUS OP UITDAGINGEN
EMOTIONELE BEHEERSING
SOCIALE ONDERSTEUNING
Close
Icon of a hand holding three people

ZELFVERTROUWEN

Medewerkers bouwen veerkracht door vertrouwen te ontwikkelen in hun vermogen om problemen en obstakels aan te pakken in plaats van zich machteloos te voelen.

Close
Icon of a hand giving a thumbs up

OPTIMISME

Een optimistische kijk helpt medewerkers positief te blijven en te geloven dat tegenslagen maar tijdelijk zijn en moeilijke omstandigheden  zullen verbeteren.

Close
Icon of two arrows crossing

DOELGERICHTHEID

Medewerkers moeten duidelijke doelen stellen die ze willen bereiken. Zo creëren ze een gevoel van doelgerichtheid en kunnen ze zaken in perspectief zien.

Close
Icon of four arrows pointing to the corners of a box

AANPASSINGSVERMOGEN

Veranderende omstandigheden vragen om veranderingen in gedrag en aanpak. Medewerkers moeten flexibel blijven ten aanzien van verandering om vooruit te komen.

Close
Icon of a magnifying glass looking at a document

VINDINGRIJKHEID

Medewerkers moeten bereid zijn naar oplossingen te zoeken wanneer ze met een probleem te maken hebben en vertrouwen hebben in hun vermogen om deze oplossingen te vinden.

Close
Icon of an arrow showing the way out of a maze

FOCUS OP UITDAGINGEN

In plaats van uitdagingen te zien als iets negatiefs, moeten medewerkers zich richten op de kansen die uitdagingen bieden. Zo kunnen ze hun capaciteiten uitbreiden en zich ontwikkelen.

Close
Icon of a heart

EMOTIONELE BEHEERSING

Medewerkers kunnen beter omgaan met hoge druk en burn-out voorkomen als ze kalm blijven en hun emoties onder controle houden in plaats van zich over te geven aan stress.

Close
Icon of a handshake

SOCIALE ONDERSTEUNING

Medewerkers moeten niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en zoeken idealiter meteen ondersteuning van anderen wanneer ze hulp nodig hebben met lastige situaties.

Hoe kunnen werkgevers inzicht krijgen in de veerkracht van hun werknemers?

Werkgevers kunnen alleen effectieve interventies creëren als ze weten welke veerkrachtgerelateerde vaardigheden bij hun mensen ontbreken. De Veerkrachtvragenlijst van Talogy is een gebruiksvriendelijk instrument dat hier inzicht in kan geven en een open dialoog over veerkracht op de werkplek kan starten.

Hoe kunnen werkgevers hun medewerkers helpen om burn-out te bestrijden met veerkracht?

Werkgevers kunnen een actieve rol spelen in het helpen van hun medewerkers om veerkracht te ontwikkelen en burn-out te bestrijden. Nuttige interventies zijn bijvoorbeeld één-op-één coaching, groepsworkshops en welzijnsprogramma’s.

Werkgevers kunnen ook meer aandacht besteden aan veerkracht in sollicitatiegesprekken om inzicht te krijgen in waar medewerkers staan en waar ze mogelijk ondersteuning nodig hebben.

Gebruik de Veerkrachtvragenlijst om een veerkrachtig personeelsbestand op te bouwen
Veerkracht van de medewerker is de sleutel tot succes in deze voortdurend veranderende wereld. De Veerkrachtvragenlijst van Talogy is een waardevol instrument dat organisaties kunnen gebruiken om problemen die tot burn-out kunnen leiden te identificeren en aan te pakken.
Vraag toegang tot deze vragenlijst om van start te gaan