Hvordan motvirke utbrenthet hos ansatte gjennom motstandsdyktighet

Finn ut hvorfor utbrenthet fortjener den fulle oppmerksomhet fra både arbeidsgivere og arbeidstakere og hvordan motstandsdyktighet er løsningen til dette problemet.

Icon_Stress

Hva er utbrenthet hos ansatte?

Utbrenthet hos ansatte er en følelse av mental, følelsesmessig og til og med fysisk utmattelse som resulterer fra for mye arbeidsrelatert stress, som leder til lavere ytelse og engasjementet hos den ansatte. I de mest alvorlige tilfellene kan det hende at en ansatt ikke er i stand til å utføre arbeidet sitt, noe som kan føre til sykefravær.

TM_Icon_Resilience_2C_RGB

Hva er motstandsdyktighet hos ansatte?

Motstandsdyktighet hos ansatte er en individuell kapasitet til å takle press, tilbakeslag, utfordringer og oppnå endring for å kunne oppnå utmerket ytelse. Motstandsdyktighet lar ansatte direkte håndtere utfordringer som fører til utbrenthet, istedenfor å kollapse under stress.

background-why Gray gradient background

Hvorfor har utbrenthet blitt verre?

I 2021 sa 44 % av ansatte at de var mer utbrent enn året før, og problemet har fortsatt å vokse.I løpet av de siste årene har det vært mange unike utfordringer og endringer for mange ansatte som kan forsterke utbrenthet. Noen av de største kildene til stress inkluderer:

HJEMMEKONTOR
TEKNOLOGI
ARBEIDSLAST
Close
Icon showing a person working on a laptop

HJEMMEKONTOR

Pandemien tvang mange ansatte til å endre arbeidsmetoder og -miljø. Det er forventet at denne trenden kommer til å fortsette, og antall ansatte med hjemmekontor i avanserte økonomier kommer til å være 4–5 ganger så høyt sammenlignet med perioden før pandemien.

Close
Icon of a hand holding a box with a gear in it

TEKNOLOGI

Bruken av arbeidsplassteknologi har økt kraftig, både i og utenfor kontoret. Ansatte med hjemmekontor forteller at den manglende evnen til å koble fra jobben er den største utfordringen.

Close
Clipboard with a checked off list

ARBEIDSLAST

Den store oppsigelsen har gjort at mange ansatte jobber i underbemannede avdelinger, noe som fører til at halvparten av de ansatte påtar seg mer arbeid og ansvar på grunn av de ansatte som ikke er der lenger.

Man in a buttoned shirt Gray gradient background

Hvordan kan du utvikle motstandsdyktighet blant ansatte?

Motstandsdyktighet er en evne som ansatte kan utvikle, spesielt med hjelp fra arbeidsgiver. Selskaper bør forsøke å gi de ansatte – og de bør begynne med lederne – kunnskapen og ferdighetene til å direkte håndtere stress på arbeidsplassen og utfordringer.Det er tre hovedtrinn når det gjelder utvikling av motstandsdyktighet:

KUNNSKAP
INNSIKT
HANDLING
Close
Icon of a brain

KUNNSKAP

Ansatte må forstå hva motstandsdyktighet er, og hvordan det kan hjelpe dem med å unngå eller håndtere utbrenthet.

Close
Icon of binoculars

INNSIKT

Ansatte trenger innsikt om motstandsdyktigheten sin, inkludert styrker og svakheter.

Close
Icon of a rocketship

HANDLING

Denne kunnskapen og innsikten bør lede til handling. Med større fra arbeidsgiverne kan ansatte få støtte til å utvikle motstandsdyktigheten gjennom de åtte strategiene nedenfor.

Woman wearing a buttoned shirt and a suit jacket Gray gradient background

Hva slags strategier støtter en robust ansatt?

Ansatte kan blir mer robuste ved å utvikle følgende ferdigheter og holdninger:

SELVTILLIT
OPTIMISME
MÅLRETTETHET
TILPASNINGSEVNE
OPPFINNSOMHET
UTFORDRINGSORIENTERING
EMOSJONELL REGULERING
SØKING ETTER STØTTE
Close
Icon of a hand holding three people

SELVTILLIT

Ansatte må ha tro på egne evner til å håndtere problemer og utfordringer, istedenfor å føle seg hjelpeløse.

Close
Icon of a hand giving a thumbs up

OPTIMISME

Et optimistisk holdning lar ansatte være optimistiske og tro at tilbakeslag er midlertidig og at vanskelige situasjoner kommer til å bli bedre.

Close
Icon of two arrows crossing

MÅLRETTETHET

Ansatte bør ha tydelige mål som de ønsker å oppnå, noe som gir dem en sunn sans av formål og perspektiv.

Close
Icon of four arrows pointing to the corners of a box

TILPASNINGSEVNE

Endrende situasjoner krever endringer i virkemåte og tilnærming. Ansatte må være fleksible når de møter endringer for å kunne fortsette fremover.

Close
Icon of a magnifying glass looking at a document

OPPFINNSOMHET

Ansatte bør være klare til å finne løsninger når de støter på et problem og ha troen på at de kan finne løsninger til disse problemene.

Close
Icon of an arrow showing the way out of a maze

UTFORDRINGSORIENTERING

Istedenfor for å anse utfordringer som negative, kan ansatte fokusere på mulighetene som ligger innad i utfordringer for å utvikle evnene sine og vokse.

Close
Icon of a heart

EMOSJONELL REGULERING

Ansatte kan bedre håndtere situasjoner med høyt press og unngå utbrenthet når de holder hodet kaldt og kontrollerer følelsene sine istedenfor for å bli stresset.

Close
Icon of a handshake

SØKING ETTER STØTTE

Ansatte bør ikke føle at de må klare alt alene, og de bør nå ut til andre når de trenger hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner.

Hvordan kan arbeidsgivere få innsikt om motstandsdyktigheten til de ansatte?

Arbeidsgivere kan kun skape effektive løsninger når de vet hvilke ferdigheter de ansatte trenger for å oppnå motstandsdyktighet. Spørreskjemaet om motstandsdyktighet fra Talogy er et lettvint verktøy som kan fremheve dette problemet og opprette en åpen dialog om motstandsdyktighet på arbeidsplassen.

Hvordan kan arbeidsgivere hjelpe ansatte med å bli kvitt utbrenthet gjennom motstandsdyktighet?

Ansatte kan ta en aktiv rolle når det gjelder det å hjelpe ansatte med å utvikle motstandsdyktighet og bli kvitt utbrenthet.Noen nyttige hjelpemidler inkluderer individuell opplæring, gruppeoppgaver og velværeprogrammer.

Arbeidsgivere kan også gjøre motstandsdyktighet til et større fokus i jobbintervjuer for å få innsikt om hvordan det går med de ansatte og på hvilke områder de kanskje trenger støtte.

Bruk Spørreskjemaet om Motstandsdyktighet til å utvikle en robust arbeidsstyrke.
Motstandsdyktighet hos ansatte er nøkkelen til å lykkes i en verden som stadig endrer seg. Talogys Spørreskjema om Motstandsdyktighet er et verdifullt verktøy som organisasjoner kan bruke til å identifisere og bli kvitt problemet som kan lede til utbrenthet.
Kontakt oss for å lære hvordan du bygger motstandsyktighet i din organisasjon