Så förebygger du utbrändhet på arbetsplatsen genom resiliens

Läs om varför arbetsgivare och anställda bör uppmärksamma utbrändhet och hur resiliens är svaret i kampen mot detta problem.

Icon_Stress

Vad är utbrändhet på arbetsplatsen?

Utbrändhet på arbetsplatsen är känslan av mental, emotionell och ibland även fysisk utmattning på grund av för stor arbetsrelaterad stress som leder till sjunkande effektivitet och engagemang.

TM_Icon_Resilience_2C_RGB

Vad är resiliens på arbetsplatsen?

Resiliens är en persons kapacitet att på ett positivt sätt anpassa sig vid stress, bakslag, utmaningar och förändringar för att prestera på topp.

background-why Gray gradient background

Varför är utbrändhet vanligare idag?

2021 sade 44 procent av anställda att de var mer utbrända än året innan, och problemet fortsatta att öka.De senaste åren har inneburit unika utmaningar och förändringar för många anställda som kan bidra till utbrändhet. Här följer några viktiga stressfaktorer:

DISTANSARBETE
TEKNIK
ARBETSBELASTNING
Close
Icon showing a person working on a laptop

DISTANSARBETE

Pandemin tvingade många anställda att ändra sina arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Trenden förväntas fortsätta, med 4–5 gånger mer distansarbete i avancerade ekonomier jämfört med hur det såg ut innan pandemin.

Close
Icon of a hand holding a box with a gear in it

TEKNIK

Användningen av arbetsplatsteknik har skjutit i höjden, både på och utanför kontoret. Distansarbetare säger att deras största utmaning är svårigheten att koppla bort arbetet.

Close
Clipboard with a checked off list

ARBETSBELASTNING

Den stora uppsägningen innebär att många anställda idag arbetar på underbemannade avdelningar, vilket leder till att över hälften av anställda tar sig an mer arbete och ansvar.

Man in a buttoned shirt Gray gradient background

Hur utvecklar man resiliens på arbetsplatsen?

Resiliens är en färdighet som anställda kan utveckla, särskilt med hjälp av sina arbetsgivare. Företag bör utrusta sina medarbetare – med start hos sina ledare – med den kunskap och de färdigheter de behöver för att kunna hantera stress och möta utmaningar utan rädsla. Utvecklandet av resiliens består av tre steg:

KUNSKAP
INSIKT
ÅTGÄRDER
Close
Icon of a brain

KUNSKAP

Anställda måste förstå vad resiliens är och hur den kan hjälpa dem att undvika eller övervinna utbrändhet.

Close
Icon of binoculars

INSIKT

Anställda behöver insikt i sin resiliensnivå – bland annat behöver de känna till sina styrkor och svagheter.

Close
Icon of a rocketship

ÅTGÄRDER

Denna kunskap och dessa insikter bör leda till åtgärder. Med stöd från sina arbetsgivare kan anställda utveckla de verktyg de behöver för att bygga resiliens genom följande åtta strategier.

Woman wearing a buttoned shirt and a suit jacket Gray gradient background

Vilka strategier främjar en resilient medarbetare?

Anställda kan bli mer resilienta genom att kultivera följande färdigheter och attityder:

SJÄLVTILLIT
OPTIMISM
MÅLINRIKTNING
ANPASSNINGSFÖRMÅGA
PÅHITTIGHET
UTMANINGSORIENTERING
KÄNSLOREGLERING
STÖDSÖKANDE
Close
Icon of a hand holding three people

SJÄLVTILLIT

Anställda måste känna sig säkra på sin förmåga att ta itu med problem och hinder istället för att känna sig som offer för omständigheterna.

Close
Icon of a hand giving a thumbs up

OPTIMISM

En optimistisk inställning hjälper anställda att förbli positiva och tänka att bakslag är tillfälliga och att svåra omständigheter snart kommer att förbättras.

Close
Icon of two arrows crossing

MÅLINRIKTNING

Anställda bör ha tydliga mål som de arbetar mot med engagemang, vilket ger dem en sund målmedvetenhet och ett tydligt perspektiv.

Close
Icon of four arrows pointing to the corners of a box

ANPASSNINGSFÖRMÅGA

Förändrade omständigheter kräver förändringar vad gäller beteende och inställning. Anställda måste förbli flexibla när det sker förändringar för att kunna fortsätta framåt.

Close
Icon of a magnifying glass looking at a document

PÅHITTIGHET

Anställda måste vara redo att leta efter lösningar när de stöter på problem och lita på sin förmåga att hitta dessa lösningar.

Close
Icon of an arrow showing the way out of a maze

UTMANINGSORIENTERING

Snarare än att se utmaningar som något negativt bör anställda fokusera på de möjligheter att utveckla sina färdigheter och växa som alltid kommer med utmaningar.

Close
Icon of a heart

KÄNSLOREGLERING

Anställda kan bättre hantera situationer med hög press och undvika utbrändhet när de förblir lugna och kan kontrollera sina känslor snarare än att falla offer för stress.

Close
Icon of a handshake

STÖDSÖKANDE

Anställda bör inte känna att de måste klara allt på egen hand utan istället söka stöd när de behöver hjälpa med att hantera svåra situationer.

Hur kan arbetsgivare lära sig mer om sina anställdas resiliens?

Arbetsgivare kan bara skapa effektiva interventioner om de vet var medarbetarnas resiliensrelaterade färdigheter brister. Resilience Questionnaire från Talogy är ett lättanvänt verktyg som kan kasta ljus över problemet och skapa en öppen dialog om resiliens på arbetsplatsen.

Hur kan arbetsgivare hjälpa anställda att bekämpa utbrändhet genom resiliens?

Arbetsgivare kan ta en aktiv roll i att hjälpa sina anställda att utveckla resiliens och förebygga utbrändhet. Några användbara åtgärder är personlig coachning, workshops i grupp och välbefinnandeprogram.

Arbetsgivare kan även fokusera mer på resiliens vid jobbintervjuer för att ta reda på var anställda står och var de kan behöva stöd längs vägen.

Använd Resilience Questionnaire för att börja bygga en resilient arbetsstyrka.
Resiliens på arbetsplatsen är nyckeln till framgång i denna ständigt föränderliga arbetsvärld. Talogys Resilience Questionnaire är ett värdefullt verktyg som organisationer kan använda för att identifiera och ta itu med luckor som kan leda till utbrändhet.
Kontakta oss för att lära dig mer om hur du bygger resiliens i din organisation